ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad samlikupekker.ee e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad e-poest ostmisel internetiaadressilt samlikupekker.ee. Toodete müüja on Samliku Pekker OÜ (edaspidi: müüja), aadress Saarekalda, Samliku, Põhja-Pärnumaa 87626 registrikood 12792696, e-posti aadress info@samlikupekker.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja e-poest toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil samlikupekker.ee . Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.

1.3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja/või printida.

1.4. Klient nõustub e-poest tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.

1.5. E-poe klienditeeninduse kontaktandmed on: info@samlikupekker.ee. e-poe klienditeenindus töötab E-R 8:00-16:00 (v.a. riiklikel pühadel).

TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Tellimusi saab e-poes esitada kliendina.

2.2. Klient valib e-poest välja soovitud toote/tooted ja lisab tellimusse.

2.3. Klient valib tellimuse täitmise kuupäeva, üleandmise viisi ja koha (tingimuste punkt 4).

2.4. Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.5. Pärast pangalingiga tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja.

2.7. Müüja alustab tellimuse täitmist kui klient on tellimuse kinnitanud ja tasunud kogu tellimuse eest.

2.8. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse maksumus vastavalt punktile 7.6.

TOOTE HIND, MAKSEVÕIMALUSED

3.1. Toodete hinnad e-poes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2 Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel e-poes kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.

3.3. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna täies ulatuses või kättesaamisel (v.a. pakiautomaadi kasutamisel) sularahas või pangakaardiga e-poes näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga ja panga-/krediitkaardiga tasumisel Montonio Finance OÜ turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

TELLIMUSE KÄTTESAAMINE

4.1. Tellimus väljastatakse vastavalt  kliendi poolt tehtud valikule:

4.11. Kullerteenusena kliendi poolt soovitud aadressile Paide linna piires T 16.00-19.00, Türi linna piires T, N 16.00-19.00, Vändra alevi piires R 16.00-19.00.

4.12. Itella SmartPost pakiautomaati väljastusega Samliku Pekker pagarikojast Saarekalda, Samliku, Põhja-Pärnumaa 87626 T,N,R, saates tellimuse väljastamisele eelneva tööpäeva jooksul 8.00-16.30. Pakk jõuab kliendi poolt valitud pakiautomaati 3 tööpäeva jooksul.

4.13. Tulles ise pakile järele Otse Tootjalt Tarbijale turule vastavalt kliendi poolt ostukorvis valitud aegadele või Samliku Pekker pagarikoja aadressil Saarekalda, Samliku, Põhja-Pärnumaa 87626.

4.2. Toodete kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek

4.2.1. Tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus kontrollida toodete vastavust arve-saatelehele. Mittevastavad tooted (nt rikutud/praak tooted, mittetellitud tooted, sobimatud asendustooted jms) märgitakse arve-saatelehele, mis jääb kullerile, või teavitatakse e-kirja teel müüja klienditeenindust.

4.2.2. Kui toodete kontrollimisel ilmneb, et toodete hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust. Tellimuse kättesaamisel kulleriga tuleb vastuvõtmisel avastatud puudustega ja mittetellitud tooted koheselt tagastada kullerile.

4.2.3. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile alates kättesaamisest.

4.3 Tellitud toote kohaletoimetamist teostab logistikapartner Smartpost.

4.4 Kauba saatmiskulu hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

4.5 Saadetised jõuavad üldjuhul kliendi määratud sihtpunkti 3 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Erandlikel juhtudel võib kättetoimetamine võtta kauem aega nt. riiklikel pühadel

4.6 Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud SmartPOST pakiautomaati või kulleriga lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu vastavalt valitud teenusepakkuja hinnakirjale, mis on kuvatud e-poe ostukorvis, saatmisviisi juures. Kauba kohaletoimetamine on kliendile tasuta, kui tellimuse maksumus on summas 50 EUR või enam.

4.7 Kaubad jõuavad kliendini vastavalt kliendi valitud teenusepakkuja tingimustele.

4.8 Tarnime tooteid Eestisse.

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1. Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

5.2. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

5.2.1. e-poes esitatud tellimuse täitmine;

5.2.2. e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;

5.2.3. kliendi päringutele vastamine;

5.2.4. õigustatud huvi;

5.2.5. tarbijaharjumuste uurimine;

5.2.6. müügistatistika koostamine;

5.2.7. e-poe teenuste haldamine ja arendamine.

5.3. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.4. e-poest külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning postiaadress kauba kliendile kohale toimetamiseks.

5.5. e-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 5 aastat arvates ostu sooritamisest. Pärast nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.

5.6. Kliendil on igal ajal õigus saada müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt e-posti teel info@samlikupekker.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline

5.7.Müüjal on õigus e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Müüja ei tee profileerimise tulemusel kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

5.8. e-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Samliku Pekker OÜ. Samliku Pekker OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid e-poe koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

5.9. Juhul, kui klient leiab, et e-poe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda e-posti teel info@samlikupekker.ee või Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

5.10. Samliku Pekker OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Samliku Pekker OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

KÜPSISTE KASUTAMINE

6.1. e-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

6.2. e-poes kasutatakse järgmisi küpsiseid:

6.2.1. seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-poe kasutamist;

6.2.2. püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid e-poes;

6.2.3. esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;

6.2.4.kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

6.3. Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

6.4. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab e-pood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse müüja veebilehe samlikupekker.ee kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE JA TAGASIMAKSED

7.1. Kliendil on õigus lepingust taganeda (tellimusest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul tellimuse kättesaamisest saates avaldus e-postiga info@samlikupekker.ee.

7.2. Taganemise avaldus ja tagastatavad tooted tuleb üle anda kullerile. Toodete tagastamisega seonduvad kulud sh. kulleri teenustasu kannab klient.

7.3. Kliendil on õigus lepingust taganeda, kui toote pakend on rikutud ja toode on kasutamiskõlbmatu või tarbimiskõlbmatu (realiseerimisaja sees oleva toote maitse ei ole ootuspärane).

7.4. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas:

7.4.1. jahutatud ja külmutatud tooted ning kiiresti riknevad (s.t märgistusega „Kõlblik kuni …“) tooted;

7.5. Tagastamisele kuuluva toote seisukorra halvenemisel vastutab klient toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peab klient käsitsema ja kasutama toodet üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

7.6. Tagasimaksed, mida müüja teostab vastavalt käesolevatele tingimustele, tehakse 7 tööpäeva jooksul alates tellimuses kindlaks määratud üleandmise kuupäevast. Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.

7.7. Juhul, kui klient on lepingust taganenud ja tagastatud tooted on nõuetekohased (sh arvestades punktis 7.4 toodut), tagastab müüja kliendile tellimuse maksumuse koos kohaletoimetamise tasuga 7 kalendripäeva jooksul toodete tagasivõtmisest müüja poolt.

PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

8.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.

8.2. Müüja vastutab ostetud toodetel ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates toodete kliendile üleandmisest. Tarbijast kliendile kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama toodete mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

8.3. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile info@samlikupekker.ee Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

8.4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

8.5. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

8.6. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Tartu Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.taga